JáKOB II. KLášTERECKý

30 x 34 x 105 cm

modelované antikoro
zlacený bronz

realizace v roce 1996

v soukromé sbírce
Zpět