BOJOVNíK č. 94 230

modelované antikoro
pískovec

realizace v roce 1988

ve sbírce Oblastního muzea v Chmutově
Zpět